Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Warsztat 2 - luty 2013r.

 • Temat: Radzenie sobie w sytuacjach trudnych, doskonalenie umiejętności pozytywnego myślenia
 • Czas zajęć: 5 godzin (w tym 2 przerwy 15 minutowe)
 • Cel: Nauczenie uczestników jak zmienić negatywny sposób myślenia w pozytywny oraz rozwijanie samoświadomości własnych wad i zalet
 • Forma pracy: grupowa (10 osób)
 • Metoda pracy: dyskusja, rozmowa, „burza mózgów”

Warsztat 3 - marzec 2013r.

 • Temat: Rozwijanie umiejętności stawiania celów długo i krótkoterminowych, nauka uzyskiwania wsparcia i pomocy oraz postawy asertywne
 • Czas zajęć: 5 godzin zegarowych (w tym dwie przerwy 15 minutowe)
 • Cel: Nauka wytyczania sobie celów, doskonalenie technik asertywnych
 • Forma pracy: grupowa (10 osób)
 • Pomoce: białe kartki A4, długopisy
 • Metoda pracy: dyskusja, edukacja

Warsztat 4 - kwiecień 2013r.

 • Temat: Pogłębienie poczucia własnej wartości oraz samo skuteczności
 • Czas zajęć: 5 godzin zegarowych (w tym dwie przerwy 15 minutowe)
 • Cel: Nauka czerpania satysfakcji z sukcesów, udoskonalenie samoakceptacji
 • Forma pracy: grupowa (10 osób)
 • Pomoce: białe kartki a4, długopisy, flamastry
 • Metoda pracy: dyskusje, rozmowy

Warsztat 5 - maj 2013r.

 • Temat: Pobudzanie kreatywności, twórczości oraz podsumowanie dotychczasowych umiejętności, dobre pożegnanie się grupy
 • Czas zajęć: 5 godzin zegarowych (w tym dwie przerwy 15 minutowe)
 • Cel: Doskonalenie wyobraĽni i myślenia twórczego; pożegnanie się grupy
 • Forma pracy: grupowa oraz w parach
 • Pomoce: białe kartki a4, długopisy
 • Metoda pracy: dyskusja, rozmowa, ćwiczenia psychologiczne