Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

„Praca? Jestem na TAK!: aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami” to po części kontynuacja projektu realizowanego przez KSON w 2015 roku „Gościnni sprawni-niepełnosprawni: aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w branży usług gościnnych”, którego efektem było podjęcie przez 24 osoby staży zawodowych z czego 11 osób znalazło zatrudnienie na otwartym rynku pracy, m.in. w branży usług hotelarskich, a kilka z nich pracuje do dnia dzisiejszego. Projekt miał charakter ponadregionalny, brali w nim udział niepełnosprawni z województwa dolnośląskiego, śląskiego oraz lubuskiego.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Jelenia Góra, 05.05.2016r.

Zapytanie ofertowe nr 01/05/2016 na realizację usługi przewozu osób Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych (zwany dalej: Zamawiającym) 58-500 Jelenia Góra os. Robotnicze 47a, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.

1. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA:
Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (zał. Nr 8 do Zasad wspierania realizacji zadań).

2. Przedmiot zamówienia: usługa przewozowa 23 osób niepełnosprawnych i 2 opiekunów - uczestników projektu „Praca ? Jestem na TAK…” współfinansowanego ze środków PFRON. Liczba osób +/- 2 osoby

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

w ramach projektu „Praca? Jestem na TAK! aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach 24 konkursu ofert, zgodnie z umową nr ZZO/000123/01/D

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych (zwany dalej: Zamawiającym) 58-500 Jelenia Góra os. Robotnicze 47a, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.

1. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA:
Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (zał. Nr 8 do Zasad wspierania realizacji zadań)

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie przez wybranego/-ą trenera/-kę szkolenia/-ń
    a) obsługa recepcji z podstawami hotelarstwa – 120 godzin *
    b) doradca finansowo-ubezpieczeniowy – 180 godzin*
    c) profesjonalna obsługa klienta – 60 godzin*
    d) podstawy e-marketingu – 72 godziny*
    e) kurs języka angielskiego od podstaw z ukierunkowaniem na branżę hotelarsko-turystyczną – 180 godzin*

*gdzie 1 godzina szkoleniowa oznacza: 45 minut zajęć oraz 15 minut przerwy

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

harmonogramUczestników projektu „Praca? Jestem na TAK! aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zapraszamy do zapoznania się z harmonoghramem zajęć na najbliższy miesiąc.

09.05.
9 maja (poniedziałek) 11.00 -16.00 - Spotkanie Grupy Wsparcia (z psychologiem)

10.05.
10 maja (wtorek) 15.30-19.30 - Szkolenie "Obsługa Recepcji Z Podstawami Hotelarstwa"
10 maja (wtorek) 15.30-19.30 - Szkolenie "Doradca Finansowo-Ubezpieczeniowy"

11.05.
11 maja (środa) 15.00-20.00 - Szkolenie "Obsługa Recepcji Z Podstawami Hotelarstwa"
11 maja (środa) 15.00-20.00 - Szkolenie "Doradca Finansowo-Ubezpieczeniowy"

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

PUP 20160330 102944 4Wczoraj, w środę, 30 marca do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze przybyła liczna grupa osób potencjalnie zainteresowanych udziałem w realizowanym przez KSON projekcie, "Praca? Jestem na TAK!..." Jeszcze można do nas dołączyć.