Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Od 25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać unijne Ogólne Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które zastąpiły przepisy dotychczasowej ustawy o ochronie danych osobowych. Przepisy RODO będą dotyczyć wszystkich, którzy przetwarzają dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością, w tym również organizacji pozarządowych.  

w poniższych załącznikach szczegóły:

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

§.1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych jest Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych "KSON" z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Osiedle Robotnicze 47A, 58-500 Jelenia Góra, NIP: 6112447442. KRS: 0000100516. REGON. 231127859. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
5. Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych jest związkiem stowarzyszeń i innych osób prawnych. Jako organizacja pożytku publicznego ma obowiązek sporządzenia i ogłoszenia rocznego sprawozdania z działalności, które składa się ze sprawozdania merytorycznego i ze sprawozdania finansowego. KSON upublicznia sprawozdanie z działalności poprzez opublikowanie na swojej stronie internetowej.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Drodzy Rodzice, opiekunowie, nauczyciele i pedagodzy,

Poniżej przedstawiamy Państwu skondensowany poradnik dla wszystkich, których interesuje lub interesować powinien rozwój dzieci niepełnosprawnych w okresie nauczania.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, problemów, na które traficie w przedszkole lub szkole prosimy o kontakt tel. 75 75 242 54, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobisty z KSON w Jeleniej Górze ul. Osiedle Robotnicze 47a od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00- 16:00.

Numer bezpłatnej infolinii 800 700 025. W każdym przypadku postaramy się Państwu pomóc.

Prezes, Stanisław Schubert.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Władzami Sejmiku są:

 • Walne Zebranie KSON
 • Zarząd KSON w składzie:
  1. Prezes KSON - Stanisław Schubert
  2. Wiceprezes ds. integracji - Lech Rataj
  3. Wiceprezes ds. rehabilitacji zawodowej i społecznej - Waldemar Wiśniewski
 • 4. Wiceprezes ds. organizacyjnych - Marek Dębski
 • 5. Sekretarz - Paweł Gluza
  6. Skarbnik - Ryszard Czosnyka
  7. Członek - Ryszard Grek
  8. Czołonek - Ewa Kazimierczak - Wojtasiewicz
 • Komisja Rewizyjna w składzie:
  1. Przewodnicząca - Jolanta Piwcewicz
  2. Wiceprzewodniczący - Józef Kulak
  3. Sekretarz - 

Bieżącą i statutową działalność Sejmiku zabezpieczają:

 • Społeczny Rzecznik Osób Niepełnosprawnych
 • Biuro KSON

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

PODSTAWOWE DANE:

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych jest związkiem stowarzyszeń i innych osób prawnych

Data założenia: 27.03.2001 r.

Status organizacji pożytku publicznego: 8.03.2004 r.

Ostatnie XVI Walne Zebranie KSON: 10.05.2011 r.

KRS: 0000100516

NIP: 611-24-47-442

REGON: 231127859

Adres: 58-500 Jelenia Góra ul. Osiedle Robotnicze 47A

Tel.: (0-75) 75-242-54

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Konto: ING Bank Śląski 43 1050 1751 1000 0023 2824 0938
dla 1 % - ING Bank Śląski 11 1050 1751 1000 0023 2941 5117

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Celem Sejmiku jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej, w sferze zdań publicznych, do których należą:

 • Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, zarówno członków organizacji tworzących Sejmik, jak i osób nie zrzeszonych w żadnej organizacji inwalidzkiej, w tym:
 • rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych;
 • integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych oraz jej promocja;
 • wspieranie działalności organizacji członkowskich oraz rzecznictwo ich interesów w sprawach wspólnych;
 • rzecznictwo interesów niezrzeszonych osób niepełnosprawnych;
 • działania na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, zwiększające jej perspektywy w zakresie oświaty, wychowania, kultury, nauki i techniki, upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
 • udział we wdrażaniu z innymi partnerami strategii i polityki Unii Europejskiej w zakresie działań wymienionych w pkt 1) i 2).
 • Inne działania w sferze zadań publicznych, w zakresie:
  • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
  • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
  • działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; promocji i organizacji wolontariatu.
Załączniki:
Pobierz plik (STATUT.pdf)STATUT.pdf
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Świetlica integracyjna Sejmiku ma powierzchnię ok. 70 m2, zaplecze kuchenne, wyposażona jest w sprzęt audio-wizualny i mieści przy stołach ponad 40 osób. Świetlica jest zapleczem dla organizacji funkcjonujących w KSON i służy jako miejsce spotkań członków poszczególnych organizacji. W świetlicy również odbywają się imprezy okolicznościowe i spotkania z różnych okazji. Koordynatorem pracy świetlicy jest Pani Krystyna Binias wolontariuszka KSON.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych skupia 12 inwalidzkich organizacji pozarządowych, 38 członków wspierających, w tym zakłady pracy chronionej, działając na rzecz wielu tysięcy członków, a także nie zrzeszonych osób niepełnosprawnych, stając się w ten sposób reprezentantem znacznej części środowiska. Działa w ich imieniu i na ich rzecz funkcjonując jako organizacja parasolowa. KSON jest związkiem stowarzyszeń a każda z organizacji członkowskich zachowuje pełną suwerenność w swoich działaniach.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Koordynator Centrum Wolontariatu - Elżbieta Schubert

 

Od momentu powstania Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w 2001r siłą sprawczą wszystkich jego działań są Wolontariusze. Współpracujemy obecnie na zasadzie podpisanych porozumień z ponad 40 Wolontariuszami z czego 11 osób "pretorianie", którzy wytrwali z Sejmikiem od samego początku.

Wolontariat jest zatem "solą ziemi" każdej organizacji pozarządowej. Winien być doceniany i na ile to możliwe satysfakcjonowany.

Corocznie w okresie grudnia z okazji Dnia Wolontariusza Sejmik i organizacje z nim zrzeszone organizują spotkania Wolontariuszy z władzami. Wolontariusze Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych to głównie osoby 50+, ale jest także młodzież. Pomagają przy realizacji projektów, organizacji imprez, pomocy niepełnosprawnym. To doskonała recepta na aktywność zawodową, realizację swoich pasji, spotkanie nowych ciekawych osób. To powód do wyjścia z domu.