Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Co do zasady pisma sądowe w sprawach cywilnych – m.in. pozwy, wnioski, apelacje, zażalenia – podlegają opłacie sądowej. Jeśli nie opłacimy pisma podlegającego opłacie, sąd nie podejmie żadnych czynności. Co jednak zrobić, gdy nie stać nas na poniesienie kosztów sprawy sądowej? Wówczas możemy ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych.

W pierwszej części artykułu zajmiemy się pojęciem kosztów sądowych i poznamy różnicę pomiędzy „kosztami sądowymi” a „kosztami procesu”. Wyjaśnimy również, od jakich kosztów możemy uzyskać zwolnienie, a od jakich nie. W drugiej części artykułu zajmiemy się procedurą ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Przez chwilę zajmijmy się jeszcze, jak się to ładnie nazywa, osobami trzecimi w egzekucji. Może się bowiem zdarzyć, że egzekucja zostaje wszczęta i jest prowadzona zgodnie z wymogami formalnymi, ale następuje zajęcie przez organ egzekucyjny przedmiotu należącego do takiej właśnie „osoby trzeciej”.

Co wtedy?

Oczywiście natychmiast udajemy się do prawnika...

Osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa. Jest to tak zwane powództwo ekscydencyjne, o którym mowa w art. 841 kpc. Pamiętać jednak należy, że powództwo takie można wytoczyć w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu swego prawa.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Amputacja to najbardziej radykalny sposób leczenia - zazwyczaj stosuje się ją kiedy zagrożone jest życie pacjenta. Utrata np. kończyny jest dla każdego wielkim szokiem, zmienia się wygląd zewnętrzny, do którego jest się przyzwyczajonym, pojawiają się ograniczenia, z którymi wcześniej pacjent nie musiał się liczyć. Wszystkie te trudności da się jednak przezwyciężyć, nauczyć się funkcjonować bez kończyny, przyzwyczaić się do protezy, w niektórych przypadkach nawet uprawiać sport, kierować pojazdem i prowadzić aktywne życie.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Wiele się ostatnio mówi o egzekucjach komorniczych wszczynanych przeciwko osobom, które nie powinny być – z różnych powodów – adresatami tych postępowań. Media ujawniły szereg przypadków, często drastycznych, gdzie doszło do sytuacji, w których nastąpiła utrata znacznych kwot pieniężnych czy cennych przedmiotów, nie mówiąc już o nieruchomościach, wskutek czynności egzekucyjnych, które nie powinny być w ogóle podjęte.

Pamiętać zatem musimy, że dłużnik, a tym bardziej osoba, która nim nie jest, a przeciwko której skierowano egzekucję, ma instrumenty prawne, dzięki którym może podjąć skuteczna obronę. Nie bójmy się więc komornika, ale pójdźmy do prawnika – najlepiej w odpowiednim momencie, kiedy jeszcze nie będzie za późno.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Konkretna, spójna i jednoznaczna definicja mózgowego porażenia dziecięcego nie została dotychczas opracowana. Przyczyną jest przede wszystkim różnorodność i stopień nasilenia objawów oraz współistniejących zaburzeń. Mózgowe porażenie dziecięce od połowy XIX wieku nazywane jest chorobą Little’a, od nazwiska angielskiego lekarza, który uważał, iż uszkodzenia wywołujące to schorzenie powstają w okresie okołoporodowym i są wynikiem uszkodzenia mózgu. Za bezpośrednią przyczynę uważał zaburzenia powstałe w skutek nieprawidłowego porodu. W tym samym czasie Freud uznał, że przyczyna ujawnienia się objawów choroby są wczesne uszkodzenia płodu i nieprawidłowości rozwojowe zachodzące jeszcze w łonie matki, co w konsekwencji wywołuje przedwczesne porody. Najnowsze badania prowadzone w USA i Australii potwierdzają słuszność teorii Freuda, jednak u ponad 30% dzieci chorujących na mózgowe porażenie dziecięce nadal nie można ustalić przyczyny powstania schorzenia.