Fundacja Lepszy Świat Dla Niepełnosprawnych jest wspólną inicjatywą naukowców z Politechniki Śląskiej i społeczników zajmujących się na co dzień osobami niepełnosprawnymi z Gliwic i Katowic. Postanowiliśmy wykorzystać pomysły rodzące się w otoczeniu politechniki do zmiany jakości życia osób niepełnosprawnych.

Dziełem studentów wydziału automatyki pod kierownictwem mgr. inż. Pawła Kasperka jest przycisk dla pieszych z zainstalowaną sygnalizacją wibracyjną, który jest realizacją rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Sygnalizacja wibracyjna na przycisku została przewidziana jako system uzupełniający sygnalizację optyczną i dźwiękową, zgodnie z rozporządzeniem można stosować dotykowe sygnalizatory wibracyjne, umieszczone w przyciskach dla pieszych, lub jako urządzenia samoistne, zachowując zasady montażu jak dla przycisków dla Pieszych.

Dlaczego warto stosować sygnalizację wibracyjną obok sygnalizacji świetlnej?

Dotychczas największym wsparciem osób niepełnosprawnych przy przejściach dla pieszych była sygnalizacja dźwiękowa, do której osoby niepełnosprawne zdążyły się przyzwyczaić i która w pewnym stopniu spełnia swoje zadania. Jednak taki system posiada kilka luk, które poważnie utrudniają funkcjonowanie osób niepełnosprawnych.

Jest takie miejsce, bardzo dobrze znane wielu osobom niepełnosprawnym, które od dawna wpisuje się na mapę dobrych adresów w Gdańsku. To Spółdzielnia Niewidomych „Sinol” w Gdańsku Oliwie, przy ul. Bażyńskiego 32. Jeszcze kilka lat temu swoją siedzibę miał tu PFRON województwa pomorskiego. Nadal pracuje tu ponad 100 osób z niepełnosprawnością. A w budynku mieszczą się Wojewódzka Jednostka Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym i Warsztat Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Pomocy Głuchoniewidomym. Od początku maja ogłaszamy również, że przy naszym dobrym adresie można znaleźć wsparcie i poradę prawnika i psychologa! A to dzięki Karkonskiemu Sejmikowi Osób Niepełnosprawnych, który otworzył tutaj swoje Biuro Regionalne. Bardzo wiele osób ucieszyło się na wieść o powstaniu Punktu Informacji i Wsparcia Osób Niepełnosprawnych KSON w naszej siedzibie. Jeśli będzie potrzeba wielu potrzebujących na pewno znajdzie u nas profesjonalne wsparcie! Doradcy zawodowi od dawna zajmują się sprawami osób niepełnosprawnych. Urszula Went jest poza tym fizjoterapeutką, zatem ze swadą odpowiada również na pytania związane z rehabilitacją fizyczną beneficjentów. W Trójmieście funkcjonuje mnóstwo organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, z którymi często współpracuje Warsztat Terapii Zajęciowej, a będąc kierownikiem WTZ nie mam problemu ze znalezieniem szkolenia, wsparcia lub innego rodzaju współpracy niezbędnej, by pomóc zgłaszającemu się do nas beneficjentowi. Wszystko wyjaśni z pewnością siebie i spokojem w głosie radca Mateusz Turski. Jego nazwisko zna już cała Polska, co wynika z mapy telefonicznej połączeń z naszą infolinią 799 121 916. Niezwykłą pracę nad wyjaśnianiem trudnych kruczków prawniczych od 18 czerwca wykonuje w naszym Punkcie Ilona Połaniecka-Ganske. Wiele zgłoszeń dotyczy problemów prawnych, tak to już jest w naszej rzeczywistości, że nic łatwo nie przychodzi. Chyba, ze są to porady w Punkcie Informacji i Wsparcia KSON w Gdańsku! Czekamy na zgłoszenia od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 – 18.00. Coraz więcej pracy ma nasza psycholożka Joanna Ostaniewicz. Rozmowa z psychologiem to zawsze korzyść, zwłaszcza, gdy jest to psycholog mądry i doświadczony, tak jak w Punkcie Informacji i Wsparcia w Gdańsku. U nas wszystko jest na najwyższym poziomie, uczciwie i z dużym poczuciem odpowiedzialności. Prosimy o zgłaszanie się o bezpłatna pomoc doradcy, prawnika czy psychologa bezpośrednio w Biurze Punktu w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego 32 (pok.235 p.II), pod numer telefon 799 121 916, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby niepełnosprawne, rodziny i organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych! Ciepłym słowem się dzielimy, dobrze poradzimy!
Pozdrawiam z Gdańska!

Agata Kirol, kierownik Biura Regionalnego KSON w Gdańsku

27 czerwca 2013 r. w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Krakowie odbyło się spotkanie osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów na temat możliwości zdobycia funduszy europejskich. Spotkanie skierowane było do osób niepełnosprawnych zainteresowanych podwyższeniem swoich kwalifikacji zawodowych poprzez udziały w kursach i szkoleniach, zmianą wykonywanego zawodu, koniecznością przekwalifikowania się oraz podjęciem działalności gospodarczej.

Konsorcjum Clar System zaprasza do wzięcia udziału w projekcie "Małopolski Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej dla Osób Niepełnosprawnych", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt skierowany jest do niepracujących osób z niepełnosprawnością, zamieszkałych na terenie Małopolski, bez wykształcenia średniego – kobiet do 59 roku życia i mężczyzn do 65 roku życia. Uczestnicy projektu będą otrzymywać stypendium stażowe.

Fundacja Promocji Rekreacji KiM realizuje projekt „W poszukiwaniu MOCY – kajakowa wyprawa osób niepełnosprawnych Wisłą”. Celem działania jest wsparcie uczestników w procesie budowy poczucia własnej wartości oraz popularyzacja kajakarstwa jako formy aktywności fizycznej dostępnej również dla osób niepełnosprawnych. Skład ośmiu dwuosobowych załóg będą tworzyli niepełnosprawni kajakarze już uprawiający tę dyscyplinę sportu oraz osoby niepełnosprawne z wolnego naboru.

W rosyjskim Aleksinie odbyły się Mistrzostwa Europy Osób Niepełnosprawnych. Złotym medalistą w podnoszeniu ciężarów oraz rekordzistą Świata i Europy został mieszkający w Krakowie Piotr Szymeczek.

Opracowali: Anna Jaworska, Grzegorz Pawłowski

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Cieszynie, z siedzibą przy ulicy Wojska Polskiego 3 jest największą specjalistyczną placówką publiczną w Powiecie Cieszyńskim z ponad 56 letnią tradycją. Kształci, wychowuje i obejmuje wielospecjalistyczną pomocą dzieci i młodzież niepełnosprawną intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. W ostatnich latach Placówka wyspecjalizowała się w edukacji, kompleksowej terapii i rehabilitacji, dzieci i młodzieży z autyzmem.

W skład Zespołu Placówek wchodzą:

  • Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka,
  • Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy,
  • Szkoła Podstawowa nr 8,
  • Zespoły Rewalidacyjno - Wychowawcze,
  • Gimnazjum nr 4,
  • Szkoła Zawodowa nr 5,
  • Szkoła Przysposabiająca do Pracy,
  • Internat.

Placówka poprzez rehabilitację, naukę i wychowanie stwarza warunki do rozwoju pomagając każdemu dziecku odnaleźć swoje miejsce w rodzinie i najbliższym otoczeniu.

W dniu 8 czerwca br. w Gminie Hażalch odbyła się impreza charytatywna na rzecz chorej na rdzeniowy zanik mięśni 10 - letniej Nikoli Gościniak z Wodzisławia Śląskiego. Akcję zorganizowała Gmina Hażlach we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz katowickim oddziałem Fundacji Mam Marzenie. Podczas akcji „Hażlach spełnia marzenie Nikoli” zbierano środki na realizację wielkiego marzenia Nikoli, którym jest spotkanie z delfinami i pływanie z nimi. Nikola uwielbia zwierzęta, w domu ma ukochanego psa, lubi też pływać i nurkować dlatego marzy o spotkaniu i pływaniu z delfinami.

Nikola cierpi na Rdzeniowy Zanik Mięśni, zwany też: Atrofią mięśniową; SMA, to druga co do częstotliwości występowania choroba w Polsce. Choroba uwarunkowana genetycznie, dziedziczona autosomalnie recesywnie. Obecnie nadal, pomimo wielu badań o tej chorobie wiemy niewiele. A przecież nie jest ona błaha, ani też rzadka w wystepowaniu. Prawdopodobieństwo spotkania się chorych genów, a tym samym wystąpienia choroby u dziecka, jest bardzo duże - nosicielem takiego genu jest co siedemdziesiąty człowiek – tak wynika z badań przeprowadzonych przez Wydział Medyczny Uniwersytetu Stanowego w Pensylwanii. Dystrofia jest jedną z najcięższych chorób. Dochodzi w niej do narastającego osłabienia mięśni. Badania wskazują, że w Polsce nosicielem rdzeniowego zaniku mięśni jest co 40 osoba, a ryzyko ponownego wystąpienia choroby w rodzinie jest bardzo wysokie. W naszym kraju nie mamy rejestru osób chorych na SMA, podobnie jak i inne choroby nerwowo mięśniowe. W chwili obecnej jeszcze w większości nieuleczalne.

14 maja 2013 r. na konferencji dot. pomocy osobom niesamodzielnym senator Mieczysław Augustyn z Platformy Obywatelskiej zaprezentował projekt ustawy dotyczący stworzenia kryteriów orzekania o niesamodzielności, wprowadzenie bonów opiekuńczych, a także urlopów w celu opieki nad osobami niesamodzielnymi. Ma on na celu zreformować system pomocy osobom niesamodzielnym, aby wesprzeć rodziny, na których spoczywa główny ciężar opieki. Projekt ustawy przewidywałby – zamiast dodatku pielęgnacyjnego dla wszystkich osób po 75 roku życia wprowadzenie wsparcia dla tych osób, które będą miały orzeczenie o niesamodzielności. Orzekałyby o niej specjalne zespoły i kwalifikowały według trzech stopni niesamodzielności (znaczny, umiarkowany, lekki). W zależności od stopnia niesamodzielności wartość przyznanych świadczeń wynosiłaby 650 zł, 850 zł lub 1000 zł miesięcznie. Organizatorem i gwarantem opieki miałaby być rodzina, jednak nie chodzi tylko o sprawowanie osobistej opieki, ale np. powierzenie tego profesjonalnemu opiekunowi, który otrzymałby czek opiekuńczy za wykonane usługi. Środki finansowe na ten cel realizowano by w postaci bonów. Członkowie rodziny, którzy sami zdecydują się sprawować opiekę, otrzymają refundację określonych kosztów. Członek rodziny mógłby także skorzystać z rocznego bezpłatnego urlopu w pracy w celu sprawowania opieki nad niesamodzielnym członkiem rodziny. Za ten okres miałby opłacone z budżetu składki na ubezpieczenie emerytalne. W projekcie przewidziano także wprowadzenie opieki zastępczej, aby umożliwić opiekunom z rodziny np. wyjazd na urlop. Podczas konferencji Senator podkreślił, że wprowadzenie ustawy może wpłynąć na powstanie ok. 200 tys. nowych miejsc pracy i pozwoli wyprowadzić z szarej strefy podobną liczbę opiekunów. W projekcie przewidziano ponadto szkolenia i kursy dla członków rodzin, aby mieli oni odpowiednie kwalifikacje do opieki.

Stowarzyszenie Dobrej Nadziei, jako partner Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych rozpoczęło realizację projektu „Centrum Informacji i Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych”. Centrum rozpoczęło działalność dnia 06 maja 2013 r. obejmując swoim zasięgiem teren województwa małopolskiego. Siedziba Centrum znajduje się w Punkcie Poradniczym Stowarzyszenia Dobrej Nadziei przy pl. Św. Ducha 3 w Krakowie.

Centrum Informacji i Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zainaugurowało swą działalność udzielając w maju 194 porad o charakterze informacyjnym, 50 porad prawnych oraz 35 porad psychologicznych. Większą część osób zainteresowanych poradnictwem stanowiły osoby z niepełnosprawnością, choć w gronie odbiorców nie zabrakło także osób z ich najbliższego otoczenia – rodziców, dzieci, a także opiekunów i przyjaciół. Najczęstszymi pytaniami, z jakimi zgłaszali się zainteresowani, była szeroko pojęta aktywność społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnością a także przysługujące im ulgi i uprawnienia, zarówno na rynku pracy jak i w życiu codziennym. Osoby zgłaszające się do Centrum to zazwyczaj ludzie w wieku aktywności zawodowej, którzy mimo niepełnosprawności i związanych z tym częstokroć ograniczeń, poszukują sposobów oraz narzędzi do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym, a także możliwości własnego rozwoju zawodowego.

Kolejnym etapem projektu "Otworzyć Nowe Drogi" są stacjonarne warsztaty psychologiczne. Podczas odbywających się w Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych 32-godzinnych spotkań uczestnicy przyswoją niezbędne w procesie opieki umiejętności interpersonalne, poznają praktyczne metody radzenia sobie z codziennymi problemami życiowymi, a także zyskają możliwość pogłębienia wglądu w istotę swoich relacji z podopiecznymi. W trakcie zajęć uczestnicy przeprowadzą również analizę zasobów wewnętrznych podopiecznych osób niepełnosprawnych oraz opracują skuteczne modele realizacji ich celów życiowych. Opiekunowie zostaną również zapoznani z zagadnieniem rozwoju psychoseksualnego osób niepełnosprawnych oraz zyskają wiedzę, w jaki sposób poprawić jakość życia swojego oraz podopiecznych. Warsztaty są prowadzone przez psycholog Maję Kozłowską, w oparciu o jej autorski program, powstały na podstawie pracy terapeutycznej z osobami niepełnosprawnymi.

Ostatnim etapem programu będą indywidualne konsultacje psychologiczne, prowadzone w środowisku domowym uczestników. Ich celem jest udzielenie wsparcia opiekunom w procesie wprowadzania zmian oraz stosowaniu nabytych umiejętności, a także diagnoza podstawowych problemów osób niepełnosprawnych.

Opracowała: Maja Kozłowska