Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W dniu 22.10.2013 r. w Punkcie Informacji w Cieszynie doradcy przeprowadzili spotkanie informacyjne dot. pomocy GOPS, MOPS i PCPR dla osób niepełnosprawnych. Uczestnikami spotkania było 18 osób z różnym stopniem niepełnosprawności.

Omówiono pomoc MOPS i GOPS a przede wszystkim takie zagadnienia jak:

 1. Aktywny samorząd 2013,
 2. Likwidacja barier funkcjonalnych,
 3. Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych,
 4. Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
 5. Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 6. Dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego,
 7. Świadczenia dla ON z poszczególnym stopniem niepełnosprawności – świadczenia pieniężne – zasiłki – świadczenia niepieniężne – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
 8. Edukacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W Krakowie rusza projekt pt.: „Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy” realizowany przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Skierowany on jest do bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym oraz umiarkowanym ze sprzężeniem w wieku 16-30 lat. Kryterium udziału w projekcie jest także nie korzystanie z innej formy aktywizacji zawodowej. Celem projektu jest objęcie indywidualnym, kompleksowym wsparciem osób z niepełnosprawnością, będących absolwentami szkół ponadgimnazjalnych, policealnych oraz uczelni wyższych. Niektóre z form pomocy przewidzianych w projekcie to: doradztwo zawodowe, wyjazdowe warsztaty aktywizacji społeczno-zawodowej, szkolenia i praktyki zawodowe, staże rehabilitacyjne, podjęcie zatrudnienia, pomoc w kontynuacji nauki, wsparcie psychologiczne czy warsztaty dla rodzin i opiekunów.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby niepełnosprawne na spotkanie informacyjne połączone ze szkoleniem, które odbędzie się 19.11.2013 r. o godz. 10.00 w sali 108 Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Pomocy Głuchoniewidomym w Gdańsku. Podczas spotkania dowiedzą się Państwo, jakie prawa oraz ulgi przysługują osobom niepełnosprawnym oraz uzyskają informację na temat placówek pomocowych na terenie Trójmiasta. Spotkanie poprowadzi Doradca z Punktu Informacji i Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza osoby zainteresowane założeniem spółdzielni socjalnych, przystąpieniem do istniejących już spółdzielni bądź zatrudnieniem w spółdzielni do rekrutacji w ramach projektu dot. dotacji i wsparcia pomostowego finansowo – doradczego.
W ofercie projektu zawiera się:

 • 80 godzinne szkolenie nt. ” Zasad zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnej”,
 • doradztwo indywidualne i grupowe w zakresie tworzenia biznes planu,
 • wizyta studyjna w spółdzielni socjalnej,
 • dotacja finansowa spółdzielni socjalnej,
 • wsparcie pomostowe przez 6 miesięcy,
 • wsparcie indywidualnego opiekuna,

Rekrutacja trwa do 1 października 2013 r.

W Krakowie rusza kolejna już VII edycja konkursu „ Kraków bez barier”. Celem konkursu jest promowanie obiektów i przestrzeni dostępnych dla wszystkich a szczególnie dla osób mających problem z poruszaniem się: osób z niepełnosprawnością, osób starszych, rodziców z wózkami. W konkursie obowiązują cztery kategorie: obiekty użyteczności publicznej, obiekty mieszkalne i obiekty zabytkowe oraz elementy przestrzeni publicznej. Zgłoszenie obiektów i miejsc godnych wyróżnienia można składać do 31 października br.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Learning Systems Poland Sp. z o.o., właściciel sieci szkół Empik School i Speak Up, zaprasza do udziału w szkoleniach z języka angielskiego o profilu ogólnym oraz biznesowym w ramach projektu „Szkolenia językowe dla małopolskich przedsiębiorców i ich pracowników". Bezpłatne szkolenia językowe wraz z możliwością przystąpienia do egzaminu kierowane są do pracowników niepełnosprawnych oraz pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnością. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami: www.empikbusiness.pl/web/guest/projekt-unijny-malopolska.

Fundacja na Rzecz Chorych na SM im. bł. Anieli Salawy w Krakowie zaprasza osoby chore na stwardnienie rozsiane i ich najbliższych do uczestnictwa w bezpłatnym projekcie „Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy”.