10 października grupa 30 uczestników drugiej edycji kursu „Senior na czasie” wyjechała na wycieczkę do Warszawy. Wyjechaliśmy wcześnie rano ok. 6.00. Pierwsze zaskoczenie - wrocławski most na obwodnicy północnej (wreszcie czynnej), najdłuższy tego typu most w Polsce jest rzeczywiście wspaniały. Drugie zaskoczenie - jakość drogi, którą jechałem ostatnio 10 lat temu , od Wrocławia do Sycowa piękna czteropasmówka szybkiego ruchu.

Później już dużo gorzej; od Sycowa przez Kępno do Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie wjeżdżamy na dawną „gierkówkę”, cały czas remonty i ruch naprzemienny. a przecież ten fragment A8 Warszawa-Wrocław miał być gotowy do Euro 2012. Wreszcie o godzinie 14.30 parkujemy pod Pałacem Kultury i Nauki, jemy obiad w „Trojce” i wyjeżdżamy na taras widokowy na 30 piętrze Pałacu. Jest trochę mglisto, ale Warszawa z tej wysokości prezentuje się bardzo pięknie: dużo wieżowców, w perspektywie widok na Stadion Narodowy i Most Świętokrzyski (znacznie krótszy od wrocławskiego, ale równie piękny). Wreszcie ok. godziny 18.00 docieramy na Wybrzeże Kościuszkowskie, do naszego hotelu „Logos”, który zaskakuje nas zupełnie przyzwoitym standardem.

W jeleniogórskim oddziale Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych odbyło się spotkanie poświęcone koncepcjom zagospodarowania turystycznego Borowego Jaru. Wśród zaproszonych na spotkanie znaleźle się przedstawiciele instytucji i organizacji zainteresowanych rowojem turystyki w tej części Kotliny Jeleniogórskiej. Obecni byli również reprezentanci Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze – już od kilku lat Sejmik oprócz działań podejmowanych w wysokich partiach Karkonoszy (Trasa turystyczna z Małej Kopy do Domu Śląskiego przystosowana dla niepełnosprawnych turystów !) podejmuję różnorodne działania w sprawie restaurowania starych tras spacerowych i turystycznych w okolicach Jeleniej Góry, w tym także Borowego Jaru i terenów przyległych jak np. Góra Siodło, Gapy i okolice Goduszyna. Zarówno pod względem historyczno – kulturowym jak przyrodniczym Park Krajobrazowy Doliny Bobry stanowi teren niezwykle atrakcyjny. Istniejąca od kilku lat ścieżka rowerowo – piesza biegnąca z Jeleniej Góry do gościńca „Perła Zachodu” nie wyczerpuje możliwości poznawczych, ani nie zaspokaja w pełni oczekiwań bardziej ambitnych turystów. Równie interesujące wydają się dawne ścieżki spacerowe wiodące przez Górę Siodło lub drugą strona Bobru przez Gapy.

W ostatnią sobotę września ponad trzydziestoosobowa grupa członków i sympatyków Stowarzyszenia Inwalidów Wzroku oraz członkowie Jeleniogórskiego Klubu Nordic Walking CROSS spotkali się przy schronisku Orle w górach Izerskich. Spotkanie poprzedziła turystyczna rozgrzewka, czyli pięciokilometrowy spacer od Polany Jakuszyckiej do schroniska Orle. Uczestnicy wycieczki trasę pokonali bez specjalnego zmęczenia i nic w tym dziwnego – przez ostatnie lato grupa ćwiczyła kondycję i turystyczne umiejetności w posługiwaniu się kijkami. Przewodnik i instruktor Nordic Waliking Janusz Jachnicki, podobnie jak w przypadku poprzednich wycieczek tak i teraz korygował sposób posługiwania się sprzętem. Od właściwej techniki korzystania z kijków zależy bowiem bardzo wiele i warto się tych podstaw nauczyć.

W siedzibie Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze odbyła się debata, której tematem było kształcenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, w tym w szczególności problem kształcenia dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W debacie brali udział przedstawiciele Stowarzyszenia i Sejmiku, a przede wszystkim rodzice wychowujący dzieci z niepełnosprawnością, a także zaproszeni radni i przedstawiciele Urzędu Miejskiego oraz Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze. Ważnym zagadnieniem debaty był poruszony przez Panią Ewę Kaźmierczak problem konieczności usprawnienia modelu integracji i wyrównywania szans w edukacji m.in. poprzez wsparcie psychologiczne dzieci niepełnosprawnych, a także prawne ich rodziców i opiekunów. Na uwagę zasługuje również poruszona kwestia organizacji półkolonii dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, w tym dzieci ze spektrum autyzmu.

Debata zorganizowana została przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Światełko" oraz Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych.

W ostatnią sobotę ponad 30 osobowa grupa członków i sympatyków Stowarzyszenia Inwalidów Wzroku oraz członkowie Jeleniogórskiego Klubu Nordic Walking CROSS spotkali się przy schronisku Orle w górach Izerskich. 5 km spacer od Polany Jakuszyckiej do samego schroniska pokonali mężnie przy użyciu kijów. Przewodnik i instruktor Nordic Waliking Janusz Jachnicki jeszcze w trakcie marszu korygował sposób posługiwania się sprzętem, co ma ogromne znaczenie dla pobudzania poszczególnych partii mięśni. Przy schronisku Orle zapłonęło ognisko, a jego gospodarz Pan Stanisław Kornafel Prezes Towarzystwa Izerskiego W Szklarskiej Porębie powitał gości. Pan Stanisław mówił o historii turystyki i planach Towarzystwa. Piękna pogoda i wspaniała atmosfera spotkania wykrzesała jeszcze siły wędrowców na dodatkowe 4 km do rzeki Izerki i z powrotem. Przy odpoczynku pieczeniu kiełbasek był czas na śpiewy, recytacje i wspomnienia. Wspomnienia, bo klub Nordic Walinkg współpracując ze Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących CROSS podsumował akcję letnią 2013. Zorganizowano 4 wyprawy w okolicach Kotliny Jeleniogórskiej: do Perły Zachodu, Podgórzyna, Cieplic i Jakuszyc. Łącznie oprócz 15 członków Klubu Nordic Walking w wycieczkach wzięło udział ponad 50 osób, głownie mieszkańców Jeleniej Góry z organizacji współpracujących z KSON. To nie koniec propozycji Inwalidów Wzroku na aktywny wypoczynek o czym powiadomimy naszych czytelników wkrótce.

Z okazji dnia seniora Karkonoskie Centrum Medyczne i Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych zapraszają na "II Karkonoski Miesiąc Profilaktyki Nowotworowej" w dniach 4.10. - 31.10.2013 r.

Przypomnijmy:

W październiku ubiegłego roku również z tej okazji ponad 500 pacjentów, głównie mieszkańców Jeleniej Góry, skorzystało z Tygodnia Profilaktyki Nowotworowej w KCM Clinic, który ułatwił im dostęp do lekarzy specjalistów. Wielokrotnie jeleniogórscy seniorzy i osoby niepełnosprawne skarżyły się między innymi , do rajców miejskich oraz w biurze społecznego rzecznika, na długie terminy oczekiwania i utrudniony dostęp do lekarzy specjalistów. W ubiegłorocznych dniach seniora w KCM Clinic funkcjonował również punkt informacji KSON- Centrum Informacji i Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Pierwsza sobota września była dniem pielgrzymki osób niepełnosprawnych i ich przyjaciół, do diecezjalnego sanktuarium maryjnego w Krzeszowie. Wspólnej modlitwie, w gronie prawie 3 tys. pielgrzymów, przewodniczył biskup legnicki Stefan Cichy, który witając przybywających powiedział:

Gromadzimy się tutaj w przeżywanym Roku Wiary, aby najpierw dziękować Bogu za łaskę wiary. By dziękować Matce Bożej, że nas podtrzymuje na drodze wiary. Chcemy też prosić, aby nas umacniała na drodze naszej wiary, byśmy coraz głębiej i mocniej wierzyli, a także dawali świadectwo o naszej wierze w życiu.

Osoby niepełnosprawne z Jeleniej Góry mogą ubiegać się o pomoc w likwidacji barier utrudniających im aktywizację społeczną i zawodową oraz w uzyskaniu wykształcenia wyższego, w ramach programu AKTYWNY SAMORZĄD, który jest realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w jednostce lokalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową: