Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

rodzic z dzieckiem szpitalZgodnie z nowymi przepisami podmioty lecznicze nie mają prawa do pobierania opłat od rodziców lub opiekunów za pobyt z dzieckiem albo osobą z niepełnosprawnością w stopniu znacznym w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym. Prezydent 6 czerwca 2019 r. podpisał nowelizację ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Doprecyzowanie przepisów ustawy pozwoliło na rozszerzenie prawa pacjenta do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, które dotychczas dotyczyło jedynie pacjentek w warunkach ciąży, porodu i połogu. Poprzez zmianę przepisów prawem do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej zostali objęci pacjenci małoletni albo posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Ustawa precyzuje również, że przez dodatkową opiekę pielęgnacyjną, w podmiocie leczniczym, nad pacjentami małoletnimi albo posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności rozumie się prawo do pobytu wraz z nim przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Szanowni Państwo

Chcielibyśmy zaproponować seniorom skupionym w Karkonoskim Sajmiku Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze udział w bezpłatnych warsztatach zdobienia szkła, organizowanych przez Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze. Warsztaty trwają niecałą godzinę. Prezentowane są na nich stare, oryginalne wzorniki zdobienia szkła - projekty wzorów z naszych zbiorów. Są one nieczęsto prezentowane zwiedzającym.
Przedstawiona zostanie informacja na temat wzorników oraz zdobienia, a następnie część manualna - malowanie wzorników szkła. Prace  zostaną udokumentowane fotograficznie i wezmą udział w konkursie prac.
Liczba grupy - 7 - 15 seniorów.

Termin - przyszły tydzień: 13 - 17.08, postaramy się dostosować do
godziny Państwu odpowiadającej (pomiędzy 9 - 16)

Z uwagi na krótki termin, bardzo proszę o informację zwrotną
możliwie szybko

Pozdrawiam

Tomasz Żylewicz

Specjalista ds. promocji i marketingu - asystent dyrektora
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Gorze

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

LekiW aptekach wciąż brakuje wielu lekarstw, zwłaszcza wydawanych na recepty

Dotyczy to m.in. insuliny, leków przeciwpadaczkowych, na nadciśnienie, choroby tarczycy, astmę czy alergie; zaczyna też brakować leków onkologicznych i neurologicznych

Braki mogą powodować wydłużenie kolejek do lekarzy w związku z koniecznością zmiany zapisanego wcześniej leku

Tymczasem lek tzw. drugiego czy trzeciego rzutu może nie gwarantować skutecznej terapii - a to może zagrażać nie tylko zdrowiu, ale i życiu pacjentów

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Zdrowia w sprawie utrzymującej się niedostępności wielu lekarstw. Skłoniły go do tego alarmujące doniesienie mediów oraz troska o zdrowie i życie pacjentów.  

Dotychczas Rzecznik nie podejmował działań w tej sprawie. Miał bowiem na uwadze list Ministra Zdrowia do Naczelnej Izby Aptekarskiej z 10 lipca 2019 r., w którym Łukasz Szumowski zapowiadał ”zdecydowane działania” w celu rozwiązania problemu. O jego narastaniu świadczą jednak niepokojące doniesienia mediów.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Informator Jeleniogórski 08 sierpnia 15 sierpnia 2019

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

auto szkolny1. Rodzice dzieci z niepełnosprawnościami walczą o refundację kosztów nie tylko dowozu dzieci do szkoły i potem do domu, ale także powrotu samego rodzica ze szkoły i dojazdu po dziecko. Wspiera ich w tym RPO

2. Tymczasem projekt zmian prawa, nad którym pracuje Senat, może być przez gminy interpretowany tak, by refundację ograniczyć do dwóch przejazdów   

3. Nie ma w nim też zapisu, że obowiązek zorganizowania bezpłatnego dowozu  spoczywa przede wszystkim na gminach - co może zmuszać rodziców do rezygnacji lub ograniczenia aktywności zawodowej, by samemu dowozić dzieci  

4. Ponadto projekt uwzględnia refundację jedynie wydatków na paliwo, a pomija koszty amortyzacji auta czy dostosowania go do szczególnych potrzeb dziecka

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do przewodniczących trzech senackich  komisji o uwzględnienie przedstawionych uwag w dalszych pracach legislacyjnych.

Obywatele od dawna skarżą się, że stawki refundacji  dowozu do szkoły dziecka z niepełnosprawnością nie pokrywają rzeczywistych kosztów.

Stan prawny

Zgodnie z Prawem oświatowym gmina ma obowiązek zwrotu kosztów przejazdu ucznia z niepełnosprawnościami i jego opiekuna do szkoły na zasadach określonych w umowie między organem gminy a rodzicami - jeżeli to oni zapewniają dowożenie i opiekę. Organizacja dowozu przez samą gminę ma w przepisach pierwszeństwo przed prywatnymi dojazdami rodzica z dzieckiem.